Xanthe Verougstraete

04 79 92 24 28

xanthe.verougstraete@gmail.com

@xantheverougstraete

www.deromp.be

@de.romp

ROMP

Catamaranrompen zijn gemaakt van glasvezel-composiet, een licht, waterbestendig en goedkoop materiaal. Ze hebben een karakteristieke gestroomlijnde vorm om vlot op het water te varen. Boten die gebruikt worden voor zeillessen, ondervinden aanzienlijke schade als gevolg van intensief gebruik. Na het zomerseizoen zijn er een heel aantal rompen die zo beschadigd zijn dat reparatie niet meer mogelijk is. De composiet-rompen zijn moeilijk te recycleren en kosten veel om naar een stortplaats te brengen. Bijgevolg worden boten vaak achtergelaten, wat leidt tot milieuvervuiling en verspilling van bruikbaar materiaal. Gezien de opmerkelijke eigenschappen van het glasvezelcomposiet is hergebruik in een andere functie ideaal.


ROMP maakt een meubel met deze catamaranrompen, zo worden de afgedankte bootjes gereboot en wordt de levensduur van het materiaal verlengd. De catamaran wordt terug in haar context geplaatst, maar draagt nu bij tot de publieke ruimte in de vorm van een drinkfontein op het strand. Bij uitbreiding kan Tap, de drinkfontein, ook in andere buitenruimten staan. Met het overige deel van de romp worden twee Rollers gemaakt. Zo helpt ROMP bij afvalreductie en biedt het toegankelijk drinkwater aan.

Fotograaf: Katoo Peeters